Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Oikopolun kiinteistön vuokraaminen sivistyspalvelujen käyttöön

HMKDno-2019-465

Valmistelija

  • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Nuorten toimintojen keskittäminen yhteen kiinteistöön lisää toimintojen synergiaa sekä synnyttää Hämeenkyröön uudenlaisen nuorisotalokulttuurin.  Vastuualueiden ylittävä tiivis yhteistyö lisää hämeenkyröläisten nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.

Hämeenkyrön kunnan nuorisotilat ovat Koskilinnan kellaritiloissa. Etsivän nuorisotyön ja starttivalmennuksen toimitilat ovat Valtakatu 5:ssä. Molemmissa kiinteistöissä on huomattavaa korjausvelkaa. Perusnuorisotyön nuoriso-ohjaajat sekä starttivalmennuksen ja etsivän nuorisotyön työntekijät tekevät paljon yhteistyötä.

Hämeenkyrössä käynnistyy vuoden 2020 alussa yläkoulun 7-9 -luokkalaisille suunnattu joustavan perusopetuksen ns. jopo-luokka, joka tarvitsee toimintamallinsa mukaiset tilat. Luokalle on eduksi, että pääosa sen toiminnasta on erilaisen päivärytminsä tähden muualla kuin Yhteiskoulun tiloissa.

 SPR:n hybridiyksikön käytössä ollut Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy:n omistama Oikopolun kiinteistö on tyhjenemässä joulukuun 2019 aikana. Vapautuviin tiloihin on mahdollista sijoittaa etsivän ja perusnuorisotyön työntekijät sekä päivisin toimivien starttivalmennuksen ja jopo-luokan vaatimat ryhmätyötilat, jotka iltaisin toimivat alle 18-vuotiaiden nuorten avoimena nuorisotilana.

Hämeenkyrön varhaiskasvatuksella on viikoittain erilaisia ohjattuja, perheitä tukevia toimintaryhmiä, joiden pääosin aamupäiviin sijoittuva toiminta sopii Oikopolun kiinteistöön samanaikaisesti rakennuksen muun päivätoiminnan kanssa. Oikopolun kiinteistöön tulevat myös nuoren tukiasunto sekä bänditila. Kaikkien näiden toimintojen myötä Oikopolun kiinteistön käyttöaste tulee olemaan korkea. 

Oikopolun käyttöönottomahdollisuudesta ja pintaremontista on käyty neuvotteluja Asunnonhankinta Oy:n ja Tilakeskuksen edustajien kanssa. Tilakatselmuksessa on todettu tilojen sopivuus monipuoliseen nuorisotyöhön remontin jälkeen. 

Lausunto asian ratkaisemiseksi elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen: 

Sivistyslautakunta päättää esittää teknisille palveluille Oikopolun kiinteistön vuokraamista  tarkoitukseen sopivasti remontoituna sivistyspalvelujen käyttöön nuorisotilaksi ja Joustavan perusopetuksen  tarvitsemiksi tiloiksi viimeistään 1.2.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pasi Eloranta ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyyden syy: Eloranta on Asunnonhankinta Oy:n hallituksen jäsen.

Esteellisyys

  • Pasi Eloranta

Tiedoksi

perusturvalautakunta, tekninen johtaja, sosiaalijohtaja, kiinteistöpäällikkö, työllisyyspalvelujen päällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, nuorisopalvelujen esimies