Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.