Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunnitelman muutos; Joustava perusopetus

HMKDno-2019-443

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta hyväksyi 18.5.2016 42 § Hämeenkyrön esi- ja perusopetuksen opetussuunitelmien paikalliset osuudet 1.8.2016 alkaen. Tähän suunnitelmaan sisältyy joustavan perusopetuksen valtakunnallinen osuus.

Hämeenkyrön kunnan valtuusto hyväksyi 18.11.2019 Hämeenkyrön kunnan talousarvion vuodelle 2020, johon sisältyy sivistyspalvelujen osalta joustavan perusopetuksen käynnistäminen 1.1.2020 alkaen määräaikaisesti vuoden 2020 ajaksi.

Toiminnan käynnityessä on tarpeen lisätä Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunitelmaan paikallinen osuus, jossa tarkemmin määritellään toiminnan sisältö ja tavoitteet.

Esitys on pykälän liitteeenä.

Hallintosääntö 108 § mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaiset opetussuunnitelmat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset joustavan perusopetuksen osalta 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit