Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunnitelman muutos; A1-kielen varhentaminen

HMKDno-2019-444

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Opetushallitus lähetti perusopetuksen järjestäjille määräyksen " Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2" (OPH-1082-2019) 14.5.2019 velvoittavana noudatettavaksi. Määräys muuttaa vuosiluokkien 1-2 toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A-oppimäärän opetukseen liittyviä opetusuunnitelman lukuja.

Lisäksi määräys edellyttää, että perusopetuksen järjestäjä määrittelee toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-oppimäärän tavoitteet ja sisällöt vuosiluokille 1 ja 2 sekä tekee tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6.

Paikallinen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta koskeva opetusuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020.

Päätöksen liitteenä on esitys, joka sisältää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2, Opetushallituksen laatimat vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet ja niiden pohjalta laaditut vuosiluokkaistukset sekä Hämeenkyrön kunnan A1-kielen opetussuunnitelman vuosilukokille 1 ja 2. Esitys perustuu seutukunnalla käytettyyn pohjaan.

Puolentoista lukuvuoden (kevät 2019-2020 ja 2020-2021) mittaisen siirtymäajan aikana opetusta järjestetään seuraavasti:

Kevät 2020: 1.luokka 0,5 vuosiviikkotuntia eli 1 tunti opetusta viikossa

Syksy 2020: 2. luokka 0,5 vuosiviikkotuntia eli 1 tunti opetusta viikossa

Kevät 2021: 1.luokka 0,5 vuosiviikkotuntia eli 1 tunti opetusta viikossa ja  2. luokka 1 vuosiviikkotunti eli 2 tuntia opetusta viikossa

Siirtymäajan jälkeisestä (1.8.2021 alkaen) A1-kielen opetuksen järjestämisestä eri vuosiluokilla lautakunta päättää myöhemmin erikseen.

 

Hallintosääntö 108 § mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaiset opetussuunnitelmat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta hyväksyy Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset 1.1.2020 alkaen ja opetuksen luokkaistamisen A1-kielen opetuksen osalta vuosiluokille 1 ja 2 siirtymäajaksi 1.1.2020 - 31.7.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Alakoulujen rehtorit