Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Esiopetuksen täydentävä toiminta; ulkokuntalaisilta perittävät maksut

HMKDno-2019-445

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta päätti 20.2.2019 § 13, että esiopetus järjestetään 1.8.2019 alkaen perusopetuksen vastuualueella esiopetustyöryhmän loppuraportissa esitetyn kerhomallin mukaisesti. 

Perusopetuksen järjestämään esiopetuksen täydentävään toimintaan osallistuu myös muiden kuntien oppilaita, joten on tarpeen päättää muille kunnille myytävän palvelun hinta. Perusopetuksen järjestämän esiopetusta täydentävän toiminnan hinnoittelussa on ollut periaate, että se noudattaa vastaavia varhaiskasvatuksen maksuja.

Sivistyslautakunta on päättänyt 22.5.2019 § 49 varhaiskasvatuksen maksuista ulkopaikkakuntalaisille. Taulukon mukainen hinta esiopetusta täydentävälle toiminnalle on 1.010,06 euroa/paikka/kuukausi.

Laskutus sopimuksen mukaisten tuntien maksuprosentin mukaan

 Sopimustunnit       maksu-%
    0 -   85 h / kk        50
  86 - 120 h / kk        70
121 - 140 h / kk        80
141 - 155 h / kk        85
156 - 170 h / kk        90
yli      171 h / kk      100

 

Palveluita tuottava kunta perii asiakkaalta asiakasmaksun. Palveluita ostava kunta maksaa kuukausimaksun, josta on vähennetty asiakkaalta peritty asiakasmaksu.

Hallintosäännön 91 § mukaan lautakunta päättää maksuista.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Hämeenkyrössä noudatetaan esiopetuksen täydentävään toimintaan osallistuvista ulkokuntalaisista oppilaista perittäviin maksuihin 1.8.2019 alkaen samaa hinnastoa, mitä myös varhaiskasvatus käyttää seutukunnallisesti palvelujensa hinnoitteluun.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirkonkylän koulun koulusihteeri, alakoulujen rehtorit