Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Elämänlaatupalvelujen Jäähalli-sopimus 2020

HMKDno-2018-586

Valmistelija

  • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön Jäähalli Oy on osa Hämeenkyrön kuntakonsernia. Kunnan omistusosuus on 52 %.

Hämeenkyrön kunnan ja Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n välisellä sopimuksella sovitaan kunnan ja Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n vastuista ja oikeuksista. Sopimuksessa sovitaan muunmuassa avustuksen suuruudesta ja kunnan saaman jääajan määrästä.

Edellinen sopimus (voimassaoloaika 1.1. - 31.12.2019) hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 19.12.2018 § 119.  Sopimuksen sisältö, mukaan lukien avustuksena maksettava korvaus ja vastineena saatavat tuntimäärät pysyvät samoina. Talousarvioon 2020 on varattu 60.000 suuruinen avustus ja ostettava tuntimäärä on 650 tuntia vuodessa.  

Uusi sopimus solmitaan ajaksi 1.1. - 31.12.2020.  

Hallintosäännön § 91 mukaan lautakuntien yleisiin tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä päätösvaltaansa kuuluvat sopimukset.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:

Sivistyslautakunta päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Jäähalliyhtiön kanssa vuodeksi 2020
  2. valtuuttaa elämänlaatupalvelujen esimiehen allekirjoittamaan sopimuksen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen lausunnon mukaisesti.

 

Päätös

Keskustelun aikana sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Sopimuksesta poistetaan kohta  4.4. Kunnalla on niin halutessaan mahdollisuus ostaa hal­li omakseen osakkeiden nimellisarvolla. Sivistysjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

Pasi Eloranta ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyyden syy: Eloranta on Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n hallituksen jäsen

Esteellisyys

  • Pasi Eloranta

Tiedoksi

jäähalliyhtiö, liikuntapalvelujen esimies