Sivistyslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Taloussuunnitelma 2020: sivistyslautakunta

HMKDno-2019-248

Valmistelija

  • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus antoi 26.8.2019 palvelualueille ulkoiset menot sisältävän talousarvion kehyksen. Kehyksen suunnittelua varten palvelualueilta kerättiin etukäteen tiedossa olevat merkittävät muutokset. Näihin kuului muun muassa lakisääteiset muutokset ja uudet henkilöstömenot.

Kehys perustuu siihen, että koko kunnan talousarviossa tavoitteena on nollatulos, jolloin toimintakate on 57 milj. euroa. Sivistyspalvelujen ulkoisten menojen kehys on 15.848.000 euroa. Lisäksi palvelualueiden tulee tehdä esitykset kunnanhallituksen 250 000 euron määrärahaan, joka kohdennetaan kertaluonteisiin, vuodelle 2020 kohdistuviin menoihin. Kunnanhallitus käsittelee ko. määrärahan jakamista 7.10.2019. 

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvionsa 27.9.2019 mennessä. Kunnanhallitus tekee talousarvioesityksensä 4.11.2019 ja valtuusto päättää talousarviosta 18.11.2019.

Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien yhteinen talousarvioseminaari pidettiin 9.9.2019. Sivistyslautakunnan talousarvioseminaari pidettiin 19.9.2019. 

Lausunto asian ratkaisemiseksi, ma. hallintopäällikkö Liisa Neronen:

Sivistyslautakunta päättää

  1. hyväksyä kehyksen mukaisen talousarvioesityksen liitteen 1 mukaisesti
  2. hyväksyä talousarvion tekstiosan liitteen 2 mukaisesti
  3. esittää kunnanhallituksen erikseen jaettaviin kohteisiin Joustavan perusopetuksen kuluja 90.000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää ma. hallintopäällikön esityksen mukaisesti.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavasti: 

Päätösesitykseen lisätään kohta 4.

Sivistyslautakunta päättää järjestää toimintaa Heinijärven varhaiskasvatus-​ ja esiopetusyksikössä seuraavan viiden vuoden ajan (Tekninen lautakunta 12.3.2019 § 17)

 

Päätös

Hyväksyttiin sivistysjohtajan muutetun esityksen mukaisesti:

Sivistyslautakunta päättää

  1. hyväksyä kehyksen mukaisen talousarvioesityksen liitteen 1 mukaisesti
  2. hyväksyä talousarvion tekstiosan liitteen 2 mukaisesti
  3. esittää kunnanhallituksen erikseen jaettaviin kohteisiin Joustavan perusopetuksen kuluja 90.000 euroa
  4. järjestää toimintaa Heinijärven varhaiskasvatus-​ ja esiopetusyksikössä seuraavan viiden vuoden ajan (Tekninen lautakunta 12.3.2019 § 17)

Tiedoksi

talousjohtaja, kunnanjohtaja, kunnanhallitus, tekninen lautakunta