Sivistyslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Myllykolun teatterialueen vuokraaminen kesäksi 2020

HMKDno-2019-202

Valmistelija

  • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Myllykolun kesäteatterin alue on sivistyspalvelujen hallinnoimaa aluetta, josta maksetaan sisäistä vuokraa. Kesäteatteriesityksistä on ollut pitkäaikainen sopimus Hämeenkyrön Näytelmäseuran ja F.E. Sillanpään seuran kanssa. Lautakunta päätti sopimuksen loppumisesta 24.4.2019 §41.

 Alue oli vuokrattu Hämeenkyrön FEStiwaalit ry:lle kesinä 2017 ja 2018. Viime kesänä teatterissa ei ollut esitystä. Katsomon katoksen pystytys- ja purkamiskulut ovat noin 12.000 euroa. Kulut tulevat viiveellä Myllykolun sisäiseen vuokraan.

Vuokrausperiaatteita suunniteltiin 7.6.2019 pidetyssä palaverissa, jossa oli paikalla kunnanjohtaja ja edustajat teknisistä palveluista, yrityspalveluista ja sivistyspalveluista. Keskustelussa todettiin, että Myllykolun katsomon hoitokustannuksia ei kokonaisuudessaan voida siirtää ulkopuoliselta perittävään vuokraan.

Hallintosäännön § 91 mukaan lautakunnat päättävät palvelualueen maksuista.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen: 

Kesäksi 2020 teatterialue tarjotaan vuokralle seuravin ehdoin:

  1. Alueen vuokra on 250 euroa /viikko. Koko kesän hinta on 2000 euroa. Tähän lisätään vielä teknisten palvelujen neuvottelema parkkialueen vuokra
  2. Sitovat tarjoukset koko kesän esityksestä halutaan 30.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen avataan haku yksittäisille viikoille
  3. Yrityspalvelut hoitaa vuokrauksen markkinoinnin 
  4. Jos tarjoajia on useita, raati tutustuu tarjottuun ohjelmaan (mm. synopsis, ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijät). Raatiin kuuluu kunnanjohtaja, yrityspalvelujen toimitusjohtaja, sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori ja elämänlaatupalvelujen esimies. Esitys valitaan taiteellisen tason perusteella. 
  5. Elämänlaatupalvelujen esimies tekee päätöksen alueen vuokraamisesta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnajohtaja, tekniset palvelut, yrityspalvelut, kansalaisopiston rehtori