Sivistyslautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Viranhaltijoiden päätösluettelo

Valmistelija

 • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyspalvelut, viranhaltijapäätökset

Sivistysjohtaja

 • Nimikemuutos varhaiskasvatusyksikön päälliköstä päiväkodin johtajaksi 

Elämänlaatupalvelujen esimies

 • Kohdeavustus Helmi
 • Kohdeavustus Kirjaston ystävät

Varhaiskasvatuksen johtaja

 • Nimikemuutos erityislastentarhanopettajasta varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi
 • Nimikemuutos lastenhoitajasta, päivähoitajasta tai lähihoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi
 • Nimikemuutos lastentarhanopettajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi
 • Nimikemuutos varhaiskasvatuksen varapäälliköstä päiväkodin varajohtajaksi

Yhteiskoulun rehtori

 • Yhteiskoulun ruokasalin, auditorion aulan ja liikuntasalin yhden pukuhuoneen varaaminen 
  Hämeenkyrön Eteläiselle Metsästysyhdistykselle
 • Yhteiskoulun ruokasalin ja kabinetin varaaminen Hämeenkyrön nuorisopalveluille
 • Yhteiskoulun auditorion varaaminen Hämeenkyrön nuorisopalveluille
 • Yhteiskoulun luokan C103 varaaminen Hämeenkyrön kunnan työllisyyspalveluille
 • Yhteiskoulun auditorion varaaminen Suomen riistakeskukselle

Heinijärven koulun rehtori

 • Heinijärven koulun liikuntasalin tilavaraus/MTK Hämeenkyrö
 • Heinijärven koulun liikuntasalin tilavaraus

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätösluettelot tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)