Sivistyslautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Ilmoitusasiat

  1. Tekninen lautakunta 21.1.2020
  • § 4 Taloussuunnitelma 2020; investointiosan käyttösuunnitelma
  • § 5 Investointihankkeiden työohjelma 2020 sekä liite
  1. Nuorisovaltuuston muistio 10.2.2020
  2. Heinijärven vanhempaintoimikunnan viesti koulukuljetuksista ja tehdyt toimenpiteet

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)