Perusturvalautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pauli Heleniuksen valtionperinnön käyttöselvitys 2019 ja käyttösuunnitelma 2020

HMKDno-2020-36

Valmistelija

  • Satu Vina, Asumispalveluiden päällikkö, satu.vina@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunta on saanut valtionperintönä Pauli Heleniuksen perinnön valtiokonttorin päätöksellä 2.4.2014. Päätöksen mukaan perintö on luovutettu kunnalle käytettäväksi vanhusten päivätoiminnan kehittämiseen. Perinnön alkupääoma on ollut 63.672,34 euroa.

Perintövarojen käyttöä valvoo perusturvalautakunta ja lautakunnalle annetaan vuosittain käyttöselvitys edelliseltä vuodelta sekä käyttösuunnitelma alkavalle vuodelle. Vuonna 2019 perintövaroja käytettiin 22.655,66 euroa. Niillä hankittiin toiminnallisia/digitaalisia välineitä ikäihmisten palveluasumiseen ja palkattin nuoria kesätyöntekijöitä ikäihmisten ulkoiluavuksi. Perintövarojen pääoma 1.1.2020 on 21 582,59 euroa. Vuonna 2020 varoja on suunniteltu käytettäväksi toiminnallisten/digitaalisten välineiden hankintaan ja ikäihmisille suunnattujen tapahtumien ja retkien järjestämiseen.

Perintövarojen käyttöselvitys vuodelta 2019 ja käyttösuunnitelma vuodelle 2020 ovat oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Kyröjoki, Vs sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Pauli Heleniuksen valtionperinnön käyttöselvityksen 2019 ja käyttösuunnitelman 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumispalveluiden päällikkö Vina, talousjohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela