Perusturvalautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Laskujen hyväksymisoikeudet, perusturvapalvelut

HMKDno-2020-34

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunnat päättävät laskujen hyväksyjät. Hyväksyjä vastaa, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikein, tavara, palvelu tai työ on vastaanotettu, kirjanpidon merkinnät ovat oikein ja määrärahaa on käytettävissä.

Perusturvalautakunta on päättänyt 13.12.2017 perusturvapalveluiden laskujen hyväkymisoikeudet 1.1.2018 alkaen lautakunnan toimikauden ajaksi. Yksittäisistä muutoksista on sen jälkeen päätetty 22.8.2018, 10.4.2018 ja 19.6.2019. Vuoden 2020 alusta perusturvapalveluiden kustannuspaikkoihin tuli useita muutoksia, minkä vuoksi laskujen hyväksymisoikeudet tulee päivittää. Selvyyden vuoksi on perusteltua päivittää koko päätös koskien kaikkia hyväksyjiä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää 

  1. hyväksyä perusturvapalvelujen laskujen hyväksyjät liitten mukaisesti
  2. todeta, että aiemmat päätökset kumotaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Laskujen hyväksyjät, talousjohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela, maksuliikennesihteeri Anttila, palvelusihteeri Syrjänen