Perusturvalautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillliseksi ja päätösvaltaiseksi.