Perusturvalautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Käyttösuunnitelma 2020; perusturvapalvelut

HMKDno-2019-248

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman 18.11.2019. 

Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvion käyttösuunnitelman. Lautakunta voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmien muutoksista ilmoitetaan kunnanhalllitukselle. (Hallintosääntö 117 §) Valtuustoon nähden sitova taso on palvelualueen nettomenot eli 33.891.200 euroa. Lautakunnat jakavat määrärahat käyttösuunnitelmissa vastuualueille.

Talousarvion valmisteluvaiheeseen verrattuna käyttösuunnitelmaesityksessä on siirretty 30.000 euroa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon vastuualueelle kohdennettuna maksuttomaan ehkäisyyn. Maksutonta ehkäisyä käsiteltiin valtuustoaloitteena vuonna 2019. Maksuttoman ehkäisyn merkitys alle 24 vuotiaille on myös kansallisesti perusteltu, minkä vuoksi monet kunnat ovat ottaneet kyseisen palvelun käyttöön Pirkanmaallakin. Talousarviovalmistelun aikana 30.000 euron määrärahavaraus karsittiin pois. Nyt asiaa on tarkasteltu uudelleen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelutoiminnan uudistamisen myötä. Maskuttomalla ehkäisyllä voidaan saavuttaa säästöjä ei-toivottujen raskauksien välittömässä erikoissairaanhoidossa ja synnytysten ja lastentautien alaan kuuluvassa kiireettömässä erikoissairaanhoidossa. Lyhyen aikavälin kustannusvaikutusten arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuutta.  

Perusturvapalveluiden hallinnon vastuualueella on noin 120.000 euroan määräraha työn vaativuuden arviointityön mukaisiin palkkamenoihin. Henkilöstöjaoston päätöksen jälkeen edellä mainittu määräraha tulee vielä kohdentaa muille vastuualueille. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta 

  1. hyväksyy liitteenä olevan perusturvapalveluiden käyttösuunnitelman 2020
  2. oikeuttaa palvelualueen johtajan päättämään henkilöstöjaoston päätöksen mukaisista muutoksista tva-määrahojen kohdentamisessa

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, perusturvapalveluiden johtoryhmä, talousjohtaja Paloranta, taloussuunnittelija Rönkkö