Perusturvalautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat asiat (asiakirjat on tallennettu Virran työtilaan):

 1. Valviran ilmoitukset ja päätökset
 2. Omaishoidon tuen kuntakyselyn tulokset 2019
 3. Talouden hoito-ohjeet 2020
 4. Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.1.2020 § 6: Sosiaalijohtajan sijaisuus
 5. Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.1.2020 § 7: Perusturvan palvelualueen johtajan ja sosiaalipalvelujen palvelujohtajan valinta sosiaalijohtajan rekrytointiprosessin ajaksi
 6. Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.1.2020 § 8: Sosiaalijohtajan viran ja virkanimikkeen muutos
 7. Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.1.2020 § 9: Perusturvan palvelualueen johtaja
 8. Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 21.1.2020 § 4: Taloussuunnitelma 2020; investointiosan käyttösuunnitelma
 9. Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 21.1.2020 § 5: Investointihankkeiden työohjelma 2020
 10. Aluehallintoviraston ohjauskirje 28.1.2020: Rajoittamislain ja Paras-puitelain jatkuminen
 11. Sosiaali- ja terveysjohtajan hakuprosessi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.