Perusturvalautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahaston käyttöselvitys 2019 ja käyttösuunnitelma 2020

HMKDno-2020-35

Valmistelija

  • Satu Vina, Asumispalveluiden päällikkö, satu.vina@hameenkyro.fi

Kuvaus

Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahasto perustuu heidän yhteiseen testamenttiinsa ja heidän vuonna 1992 tekemäänsä lahjoitukseen. Rahaston alkupääoma on ollut 400.000,00 markkaa.

Rahaston varoja käytetään Kurjenmäkikodin asukkaiden ja päivätoiminnan asiakkaiden virkistykseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Talousjohtaja huolehtii varojen sijoittamisesta ja hänellä on käyttöoikeus varoihin. Testamenttivarojen käyttöä valvoo perusturvalautakunta ja lautakunnalle esitetään vuosittain käyttöselvitys edelliseltä vuodelta sekä käyttösuunnitelma alkavalle vuodelle. Vuonna 2019 testamenttivaroja käytettiin 5.932,02 euroa. Varojen käyttö kohdentui asukkaiden viihtyvyttä lisääviin hankintoihin, asukkaiden retkiin, lehtitilauksiin, henkilökunnan koulutuksiin ja torstaikahvilaan.

Testamenttivarojen käytettävissä oleva pääoma 1.1.2020 on 3.795 euroa. Vuonna 2020 varoja on suunniteltu käytettäväksi asukkaiden viihtyvyyttä lisääviin hankintoihin ja lehtitilauksiin. Käyttösuunnitelman mukaan loput varat käytetään kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana.

Testamenttivarojen käyttöselvitys vuodelta 2019 ja käyttösuunnitelma 2020 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Kyröjoki, Vs sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahaston käyttöselvityksen 2019 ja käyttösuunnitelman 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumispalveluiden päällikkö Vina, talousjohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela