Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.