Perusturvalautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Perusturvalautakunnan kokoukset 2020

HMKDno-2017-447

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoon kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Perusturvalautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi keskiviikkoisin klo 17.00 alkaen sosiaali- ja terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa. Kevätkaudella 2020 perusturvalautakunnan kokoukset on suunniteltu pidettäväksi seuraavasti: 

5.2.2020

11.3.2020

15.4.2020

13.5.2020

17.6.2020

Jaoston kokous pidetään tarvittaessa, yleensä samana päivänä kuin perusturvalautakunnan kokous.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, sosiaalijohtaja, taina.niiranen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta pitää kokouksensa selosteessa mainitun aikataulun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, perusturvapalveluiden palvelujohtajat, perusturvapalveluiden palvelupäälliköt