Perusturvalautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Oikopolun kiinteistön vuokraaminen perusturvapalvelujen käyttöön

HMKDno-2019-465

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Nuorten toimintojen keskittäminen yhteen kiinteistöön lisää toimintojen synergiaa sekä synnyttää Hämeenkyröön uudenlaisen nuorisotalokulttuurin. Vastuualueiden ylittävä tiivis yhteistyö lisää hämeenkyröläisten nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.

Hämeenkyrön kunnan nuorisotilat ovat Koskilinnan kellaritiloissa. Etsivän nuorisotyön ja starttivalmennuksen toimitilat ovat Valtakatu 5:ssä. Molemmissa kiinteistöissä on huomattavaa korjausvelkaa. Perusnuorisotyön nuoriso-ohjaajat sekä starttivalmennuksen ja etsivän nuorisotyön työntekijät tekevät paljon yhteistyötä.

Hämeenkyrössä käynnistyy vuoden 2020 alussa yläkoulun 7-9 -luokkalaisille suunnattu joustavan perusopetuksen ns. jopo-luokka, joka tarvitsee toimintamallinsa mukaiset tilat. Luokalle on eduksi, että pääosa sen toiminnasta on erilaisen päivärytminsä vuoksi muualla kuin Yhteiskoulun tiloissa.

SPR:n hybridiyksikön käytössä ollut Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy:n omistama Oikopolun kiinteistö on tyhjenemässä joulukuun 2019 aikana. Vapautuviin tiloihin on mahdollista sijoittaa etsivän ja perusnuorisotyön työntekijät sekä päivisin toimivien starttivalmennuksen ja jopo-luokan vaatimat ryhmätyötilat, jotka iltaisin toimivat alle 18-vuotiaiden nuorten avoimena nuorisotilana.

Hämeenkyrön varhaiskasvatuksella on viikoittain erilaisia ohjattuja, perheitä tukevia toimintaryhmiä, joiden pääosin aamupäiviin sijoittuva toiminta sopii Oikopolun kiinteistöön samanaikaisesti rakennuksen muun päivätoiminnan kanssa. Oikopolun kiinteistöön tulevat myös nuoren tukiasunto sekä bänditila. Kaikkien näiden toimintojen myötä Oikopolun kiinteistön käyttöaste tulee olemaan korkea. 

Oikopolun käyttöönottomahdollisuudesta ja pintaremontista on käyty neuvotteluja Asunnonhankinta Oy:n ja kunnan kiinteistötoimen edustajien kanssa. Tilakatselmuksessa on todettu tilojen sopivuus monipuoliseen nuorisotyöhön remontin jälkeen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, sosiaalijohtaja, taina.niiranen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää teknisille palveluille kiinteistön vuokraamista tarkoitukseen sopivasti remontoituna perusturvapalvelujen käyttöön etsivän nuorisotyön ja starttivalmennuksen tiloiksi viimeistään 1.2.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

vs. tekninen johtaja Luoma, kiinteistöpäällikkö Wallin, työllisyyspalvelujen päällikkö Rajakoski