Perusturvalautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Lasten perhehoidon sekä tukiperheiden ja tukihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2020 alkaen

HMKDno-2017-696

Valmistelija

  • Katja Sipiläinen, sosiaalityöntekijä, katja.sipilainen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa käytetään lastensuojelussa huostaanotettujen, kiireellisesti sijoitettujen tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettujen lasten hoidon ja huolenpidon järjestämiseen. Perhehoito voi olla myös lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa. Lastensuojelulain mukaisesti sijaishuolto pyritään järjestämään ensisijaisesti perhehoitona.

Perhehoitajille maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta sekä tarvittaessa käynnistämiskorvausta. Lisäksi perhehoitajalle voidaan korvata kuukausittain maksettavan kulukorvauksen lisäksi muita erikseen sovittuja kuluja.

Perhehoitolaki (263/2015) määrittää hoitopalkkion ja kulukorvauksen vähimmäismäärät. Vuonna 2020 hoitopalkkion vähimmäismäärä on 816,21 euroa/kk ja kulukorvauksen vähimmäismäärä on 423,31 euroa/kk. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2020 alkaen 3006,24 euroa. Sovittuihin kulukorvauksiin ja hoitopalkkioihin tehdään vuosittain indeksitarkistus.

Perhehoidossa on tällä hetkellä 16 hämeenkyröläistä lasta tai nuorta.

Lasten perhehoidon sekä tukiperheiden ja tukihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2020 alkaen ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, sosiaalijohtaja, taina.niiranen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti lasten perhehoidon sekä tukiperheiden ja tukihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunta

  1. hyväksyi sosiaalijohtajan ehdotuksen
  2. tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Esteellisyys

  • Susanna Palomäki poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Palomäki on asianosainen.

Tiedoksi

johtava sosiaalityöntekijä, palkkasihteerit