Perusturvalautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat asiat (asiakirjat on tallennettu Virran työtilaan):

 1. Valviran ilmoitukset ja päätökset
 2. Talouden toteuma 1.1.-30.11.2019
 3. Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 18.11.2019 § 54: Taloussuunnitelma
 4. Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 25.11.2019 § 197: Henkilöstösuunnitelma 2020
 5. Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 25.11.2019 § 198: Virkojen perustaminen henkilöstösuunnitelman 2020 mukaisesti
 6. Ote sivistyslautakunnan pöytäkirjasta 27.11.2019 §: Oikopolun kiinteistön vuokraaminen sivistyspalvelujen käyttöön
 7. Yhteistyösopimus Tampereen mielenterveysseura ry:n kanssa Mieli matkalla -hankkeesta
 8. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 2020
 9. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo: Toimeentulotuen perusosa 2020
 10. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät 1.1.2020
 11. Sosiaalijohtajan irtisanoutuminen

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Taina Niiranen, sosiaalijohtaja, taina.niiranen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.