Perusturvalautakunta, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Yliopiston Apteekin oikaisuvaatimus: Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankintapäätös

HMKDno-2019-455

Valmistelija

  • Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Yliopiston Apteekin oikaisuvaatimus 25.2.2020

"Yliopiston Apteekki on sisällyttänyt ilmoitettuun hintaansa myös lääkejätteiden noudon. Yliopiston Apteekin palvelukuvauksessa todetaan, että "-- josta veloitetaan erillinen maksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti." 

Tässä tapauksessa, kun kilpailutuksessa vaaditaan lääkejätteen noudon sisältymistä palkkion hintaan, on erillinen maksu hinnastossa 0€. Hinnastot ovat asiakaskohtaisia. Hinnasto on voimassa kilpailutuksessa määritellyn sopimuskauden ajan.

Vaadimme päätökselle oikaisua."

Vs. sosiaalijohtaja on 18.2.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinnasta.  Saatujen tarjousten perusteella palveluntuottajaksi on valittu Sammon Apteekki sopimuskaudeksi 1.6.2020-31.5.2023, sopimukseen sisältyy 1+1 optiovuotta. Päätös on lähetetty sähköisesti 18.2.2020 tarjouksen jättäneille palveluntuottajille. Yliopiston Apteekki jätti tarjouksen, joka hylättiin. Yliopiston Apteekin oikaisuvaatimus on saapunut muutoksenhakuaikana ja se on oheismateriaalina.

Perusturvalautakunta päätti 20.11.2019 § 69 lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun kilpailuttamisesta ja hankinnan kriteereistä. Tarjouspyyntö julkaistiin 18.12.2019 kunnan www-sivuilla, tarjouspalvelu.fi-sivustolla ja pienhankinnat.fi-sivustolla. Kiinnostuneilla palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön lisätietopyyntöjä 10.1.2020 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin vastattiin 14.1.2020. Sitova tarjous tuli jättää 23.1.2020 klo 15.00 mennessä. Tarjoukset avattiin 24.1.2020.

Hankinta on toteutettu avointa menettelyä käyttäen. Tarjouspyynnön mukaan: ”Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu siihen, että palvelu täyttää lakien ja viranomaismääräysten asettamat velvoitteet ja vaatimukset ja palvelukuvauksessa esitetyt palvelun vähimmäisvaatimukset.” Palvelun sisältö on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvauksessa. Valintaperusteena oli halvin hinta. Hinta tuli ilmoittaa kahden viikon lääke-erätoimitukselle yhtä asiakasta kohden, sisältäen annosjakelupalvelun ja kuljetuksen.

Palvelukuvauksessa ehtona oli, että Palveluntuottaja huolehtii Tilaajan toimipisteen hävitettävien lääkkeiden, myös annosjakelun ulkopuolella olevien, kuljettamisesta hävitettäväksi ilman erillistä veloitusta. Yliopiston Apteekki ilmoitti tarjousasiakirjoissaan, että hoitoyksikkö voi tilata Yliopiston Apteekin yhteistyökumppanin kautta lääkejätenoudon, josta veloitetaan erillinen maksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousasiakirjoissa on ilmoitettu, että lääkejätenoudosta veloitetaan erillinen maksu, joten tarjouksessa on ollut tarjouspyynnön vastainen ehto. Tarjousasiakirjoihin ei ole sisältynyt erillistä hinnastoa, josta maksuttomuus olisi ilmennyt. Tarjouksen hylkääminen on siten ollut perusteltua eikä päätöksen muuttamiselle ole perusteita.

Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta hylkää Yliopiston Apteekin oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yliopiston Apteekki