Perusturvalautakunta, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Päivystysajan muutos

HMKDno-2019-336

Valmistelija

  • Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin terveyspalvelut ovat tuottaneet alueellaan ilta- ja viikonloppuaikaista perusterveydenhuollon lääkäripäivystyspalvelua yhteistyössä jo vuosia. Päivystys on toteutettu vuoroviikoin Hämeenkyrön ja Ikaalisten omissa päivystyspisteissä niin, että juhlapyhät ovat vuosittain vuorotelleet tai niiden vuorottelusta on vuosittain sovittu erikseen. Arkisin virka-aikana klo 8.00 - 16.00 terveyspalvelut ovat tuottaneet omissa toimipisteissään kiirevastaanottoa. Päivystysajat ovat viimeisten päätösten mukaisesti olleet arkisin klo 16.00 - 18.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 20.00. Näiden päivystysaikojen välisen ajan kiireellinen päivystyspalvelu on toteutettu Tampereella Tays Acutassa eli arkisin klo 18.00 - 8.00 ja viikonloppuisin klo 20.00 - 9.00.

Hämeenkyrön perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 22.5.2019 lyhentää kesäkautena 1.6. - 1.9.2019 arki- iltojen lääkäripäivystysvastaanottoa välille klo 16.00 - 18.00. Viikonloppupäivystysaikaa ei muutettu, koska alueellisen lääkäripäivystyksen pidemmällä ajalla pyrittiin turvamaan 24/7 toimivien akuuttiosastojen konsultaatiotarpeet. Arkisin tätä ei pidetty ongelmallisena, koska niin sanottu oma lääkäri on paikalla jo heti seuraavana arkipäivänä klo 8.00 alkaen.

Hämeenkyrö ja Ikaalinen päättivät elokuussa 2019, että arki-iltojen päivystysaikaa jatketaan toistaiseksi lyhennettynä klo 16.00 - 18.00 välisen ajan lääkäripäivystyksenä. Alueellisen päivystysyhteistyön yhdenmukaisuuden säilymisen vuoksi arki-iltojen päivystysajan muutoksesta on keskusteltu myös Ikaalisten kaupungin kanssa.

Näiden aikaisempien päätösten tueksi on arvioitu oman toiminnan tilastojen, Acutan ja Ensihoidon tilastojen ja arvioiden mukaisesti, että arkipäivystysajan lyhennys ei ole heikentänyt olennaisesti väestön palveluiden saatavuutta tai palvelukysynnän kasvamista Acutassa tai ensihoidossa. Myöskään ongelmia ei aiheutunut akuuttiosastojen toimintaan tai konsultaatioiden saatavuuteen. Hoitoon hakeutuneet on saatu hoidettua lyhennettynä päivystysaikana.

Syyskuusta 2019 lähtien on seurattu viikonloppujen ja arkipyhien klo 18.00 - 20.00 kiirevastaanotto/päivystyspalveluiden käyttöä Hämeenkyrön ja Ikaalisten terveyskeskuksissa. Syyskuu 2019 - tammikuu 2020 välillä Ikaalisissa on ollut enemmän klo 9 - 20 aikaisesti tuotettuja palvelupäiviä. Lisäksi Hämeenkyrön seuranta alkoi 21.9.2019, kun Ikaalisten seuranta alkoi 1.9.2019.

Voidaan todeta, että lähes kaikki sosiaalipalveluiden ja terveyskeskusten osastojen konsultaatioista ajoittui välille 9 - 18 ja vain murto-osa klo 18 jälkeiseen aikaan. Virallista seurantaa palveluasumisen konsultaatioista ei pidetty, johtuen erittäin vähäisestä tai olemattomasta konsultaatiomäärästä. Keskimäärin koko seuranta-aikaa koskien yhtä lauantaita, sunnuntaita tai arkipyhää kohden potilaita klo 18 - 20 välillä kävi vain kaksi potilasta/päivä. Kirjattuja kontaktitarpeita klo 18 - 20 väliseen palveluun on ollut 100 kontaktia/5 kk jakso, joista vain 8 potilasta oli tullut ambulanssin tuomana. Karkea arvio on, että jos paikallista palvelua ei olisi ollut saatavana klo 18 - 20 välillä, niin korkeintaan puolet (50 potilasta eli 1 potilas/ lauantai, sunnuntai tai arkipyhä) olisi hakeutunut Acutaan.

Acutasta 20.2.2020 saadun mielipiteen mukaan Acuta toivoo kuntien järjestävän omaa iltavastaanottotoimintaa, mutta esitettyjen potilasmäärien hakeutuminen Acutaan ei ole ongelma Acutan kannalta, mikäli viikonloppupäivystystä lyhennetään klo 18.00 päättyväksi.

Ensihoitokeskukselta 21.2.2020 saadun mielipiteen mukaisesti esitetty viikonloppupäivystyksen lyhennys klo 18.00 asti saatavaksi paikalliseksi palveluksi ei ole yksittäisenä muutoksena kovinkaan merkittävä paikallisen palvelun saatavuuden näkökulmasta.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää lyhentää Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskuksen viikonloppujen ja arkipyhien päivystysvastaanoton / kiirevastaanoton 1.4.2020 alkaen välille klo 9.00 - 18.00. Päivystyspalvelu on TAYS Acutassa arkisin klo 18 - 08 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 18 - 09.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ikaalisten terveyskeskus, Ensihoitokesks (Anssi Aunola), Acuta (Sami Mustajoki), Ikaalisten Ambulanssipalvelu, Securitas, osastonhoitaja Leskinen, osastonhoitaja Yli-Kyyny, asumispalveluiden päällikkö Vina, hallintopalvelusihteeri Myllymäki