Perusturvalautakunta, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Hemodialyysihoidon hinnat 2020

HMKDno-2020-51

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön terveyskeskuksessa annetaan dialyysihoitoja hämeenkyröläisten lisäksi Ikaalisten, Parkanon ja Ylöjärven kaupunkien asukkaille sekä tilapäisesti ns. lomadialyysihoitoja eri sairaanhoitopiirien asukkaille maksusitoumuksella. Dialyysihoidon laskutuksessa käytetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hintoja. Sairaanhoitopiirin hallitus on 27.1.2020 vahvistanut hinnat vuodelle 2020 seuraavasti:

Hemodialyysihoito sairaalassa 324 euroa (vuonna 2019: 321 euroa)

Omatoiminen hemodialyysi 235 euroa (vuonna 2019: 236 euroa)

Vaativa hemodialyysi 458 euroa (vuonna 2019: 458 euroa).

 

Hallintosäännön 91 § mukaan lautakunnat päättävät maksuista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta vahvistaa hemodialyysihoidon hinnoiksi vuonna 2020

  1. hemodialyysihoito 324 euroa
  2. omatoiminen hemodialyysihoito 236 euroa
  3. vaativa hemodialyysihoito 458 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki, Ylöjärven kaupunki, osastonhoitaja Yli-Kyyny, toimistosihteeri Nimell, atk-kanslisti Urpanen