Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 19.11. - 2.12.2019:

Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätökset 16-17/2019
Talousjohtaja: ei päätöksiä
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö: viranhaltijapäätös 38/2019

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta).

  • kunnanvaltuusto 18.11.2019
  • perusturvalautakunta 20.11.2019
  • ympäristölautakunta 27.11.2019
  • sivistyslautakunta 27.11.2019

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)