Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katariina Pylsy ja Päivi Hiltunen.

Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Valittin.

Hallitus piti tauon klo 17.07 - 17.55  tämän asian käsittelyn jälkeen ja kuuli Hollitien alueen suunnittelijakonsulttitoimiston edustajaa sekä kaavoitusarkkitehtiä. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)