Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Hämeenkyrön kunnan- ja seurakunnantalon alueen ensimmäinen yleissuunnitelmaluonnos. Asiakirja on luettavissa kiertokansiossa. Suunnitelman tehneen konsulttitoimiston edustaja esittelee suunnitelman. 
     
  2. Hallituksen lautakuntaedustajien raportti lautakunnan toiminnasta. Tässä kokouksessa perusturvalautakunnan, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan edustajat.
     
  3. Teknisen johtajan valintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Se on luettavissa kiertokansiossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Käytiin lisäksi läpi kunnanjohtajan johdolla perusturvan johtamisjärjestelmämalleja.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)