Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Häijääntien asemakaavan muutos, vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

HMKDno-2019-467

Valmistelija

  • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Asemakaavan muutos käsittää Häijääntien maantiealueen, joka on rakennettavan Hämeenkyrön eritasoliittymän pohjoisen ramppiliittymän ja Kyreltien ja Tippavaarantien välillä. Laadittavan asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa suunnittelualue valtion maantiestä kunnan asemakaavakaduksi ja mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen. Muutos toteuttaa alueelle laadittua ja vuonna 2016 hyväksyttyä tiesuunnitelmaa, jonka mukainen katusuunnitelma asetetaan nähtäville asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen edettäessä.

Tällä päätöksellä asetetaan kaavamuutos vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Osalliset voivat halutessaan antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteen. Koska asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, kaavoituksessa on tarkoitus jättää valmisteluvaiheen nähtäville asettaminen väliin ja seuraavaksi edetä suoraan ehdotusvaiheen nähtäville asettamiseen mahdollisten muistutusten ja lausuntojen saamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus asettaa Häijääntien asemakaavan muutoksen vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaavoitusarkkitehti Ylinen (toimeenpanovastuu)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)