Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 5.11. - 18.11.2019:

Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätökset 13 - 15/2019
Talousjohtaja: ei päätöksiä
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö: viranhaltijapäätökset 36-37/2019

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):

  • vanhusneuvoston pöytäkirja 28.10.2019 (tallennettu kiertokansioon)
  • tekninen lautakunta 5.11.2019
  • tarkastuslautakunta 11.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)