Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Leskinen ja Rauno Mäki.

Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauno Mäki ja Susanna Palomäki.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)