Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Ilmoitusasiat

Kuvaus

 1. Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen selostaa valmistelemiaan asioita ennen kokousta.
   
 2. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakokous. Materiaalia on kiertokansiossa. Hallitus keskustelee omistajaohjauksesta.
   
 3. Hallituksen lautakuntaedustajien raportti lautakunnan toiminnasta. Tässä kokouksessa ympäristölautakunnan ja sivistyslautakunnan edustajat.
   
 4. Tilintarkastussopimus ja siihen liittyvä tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje on Virta-työtilan kiertokansiossa. 
   
 5. Hallituksen palautekeskustelu talousarvioprosessista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.   

Siirrettiin sivistyslautakuntaedustajan raportti seuraavaan kokoukseen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)