Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Henkilöstösuunnitelma 2020

HMKDno-2016-186

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää kunnan laatimaan vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Henkilöstösuunnitelma sisältää Hämeenkyrössä myös työhyvinvointisuunnitelman. Henkilöstösuunnitelma on osa talousarviota, sillä vuosittain siinä hyväksytään uudet perustettavat tai lakkautettavat vakanssit. Suunnitelman hyväksyy hallitus.

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy työsuhdemuotojen käytön ja työkyvyttömyysuhan sekä ikääntyvien työntekijöiden tukemisen periaatteet. Lisäksi suunnitelmassa tarkastellaan henkilöstön määrää ja rakennetta sekä osaamisen ja osaamisen tarpeiden määrittelyä. Koulutussuunnitelmaan on koottu henkilöstön kehittämis- ja oppimistarpeiden määrittelyn pohjalta esille nousseet koulutustarpeet. Henkilöstösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt kunnan talousarvioesitystä kokouksessaan 23.10.2019 ja henkilöstösuunnitelman 14.11.2019.

Liitteenä henkilöstösuunnitelma 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy henkilöstösuunnitelman ja sen osana koulutussuunnitelman ja työhyvinvointisuunnitelman vuodelle 2020.

Hallitus perustaa henkilöstösuunnitelmassa esitetyt vakanssit (uudet vakanssit vuodelle 2020).

Hallitus oikeuttaa henkilöstö- ja hallintopäällikön tekemään teknisiä korjauksia asiakirjaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstö- ja hallintopäällikkö Hirvonen-Ylinen (toimeenpanovastuu), lautakunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)