Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.

Päätökset aikavälillä 25.2. - 16.3.2020: ei otto-oikeuteen oikeuttavia päätöksiä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus toteaa, että aikavälillä 25.2. - 16.3.2020 ei ole otto-oikeuteen oikeuttavia viranhaltijapäätöksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)