Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Sisäisen tarkastuksen raportti 2019 on tallennettu Virran kiertokansioon.
     
  2. Talouden seurannan kuukausitaulukko on Virran kiertokansiossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)