Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia, valmistelussa olevia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaisten asioiden selostuksen tiedokseen.

Päätös

Kunnanjohtaja selosti sairaanhoitopiirin perussopimukseen liittyviä asioita.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)