Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 28.1. - 24.2.2020:

Kunnanjohtaja: ei päätöksiä
Talousjohtaja: ei päätöksiä
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö: viranhaltijapäätökset 1-4/2020

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):

  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 20.1.2020 ja toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma 2020 löytyvät kiertokansiosta
  • Vanhusneuvoston pöytäkirja 25.11.2019 ja toimintakertomus 2019 sekä toimintasuunnitelma 2020 löytyvät kiertokansiosta
  • tarkastuslautakunta 28.1.2020
  • kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 4.2.2020
  • perusturvalautakunta 5.2.2020
  • sivistyslautakunta 19.2.2020
  • ympäristölautakunta 20.2.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.