Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Sosiaali- ja terveysjohtajan (vakanssinro 3001) virka; haastatteluun kutsuttavat

HMKDno-2019-492

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sosiaalijohtaja on irtisanoutunut siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 10.2.2020. Hallitus muutti sosiaalijohtajan viran sosiaali- ja terveysjohtajan viraksi 20.1.2020 (§ 8). 

Hallintosäännön (§:t 68, 69) mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen valinnan tekevä viranomainen päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä. Hallitus valitsee sosiaali- ja terveysjohtajan.

Hakuilmoitusluonnos on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  1. julistaa haettavaksi sosiaali- ja terveysjohtajan viran
  2. päättää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä riittävän perusturvan toimialalta hankitun johtamiskokemuksen
  3. oikeuttaa talousjohtajan päättämään mahdollisen haastattelutuen ja soveltuvuusarviointien hankinnasta

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysjohtajan virka on ollut haettavana. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry.fi -​palvelussa,​ kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä painetussa Kuntalehdessä ja Kuntalehti.fi -verkkosivustoilla sekä työvoimahallinnon Mol-​järjestelmässä. Lisäksi Aamulehdessä sekä UutisOivassa julkaistiin viiteilmoitus. Määräaika hakemusten jättämiselle päättyi 24.2.2020 klo 15.00. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 18 henkilöä. Hakemuksen jättäneistä kelpoisuusehtoja ei täyttänyt viisi hakijaa, kelpoisuusvaatimukset täytti 13 hakijaa.

Hallituksen kokouspiirille on annettu lukuoikeudet Kuntarekry.fi -​palveluun ko. rekrytointiin. Nimilista ja ansiovertailu hakijoista on asian oheisaineistona.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  1. valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat ja sopii haastattelupäivät
  2. nimeää haastatteluryhmän

Päätös

Hallitus valitsi haastatteluun kutsuttavat:

Aho Hanna

Happonen Hannu 

Kokko Virpi

Koskinen Minna

Laine Tarja  

Niskanen Birgitta

Soukko Tarja

Haastattelupäivä on 5.3.2020.

Haastatteluryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Alenius, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Hirvonen-Ylinen, hallituksen jäsenet: Leskinen, Ponkiniemi, Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja Linnainmaa ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Niinenmaa. Varalla on valtuuston puheenjohtaja Parhankangas.

Tiedoksi

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Hirvonen-Ylinen (toimeenpanovastuu)