Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katariina Pylsy ja Päivi Hiltunen.

Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Valittiin.

Hallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.32 - 17.00 ja kuuli asiantuntijoita.