Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.

Päätökset aikavälillä 28.1. - 24.2.2020:
 

Sivistysjohtaja
Viranhaltijapäätös:
§ 4 Liikuntakoordinaattorin valinta, 21.02.2020

Vt tekninen johtaja
§ 2 Maankäyttöinsinöörin virka, vakanssi 5019, 17.02.2020

Ylilääkäri
§ 3 Terveyskeskuslääkärin vakituisen viran täyttö, 19.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.