Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Nuorten kesätyötuki 2020

HMKDno-2020-76

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarviossa on 10 000 euron määrärahavaraus nuorten kesätyötukea varten. Tuella halutaan tukea hämeenkyröläisten nuorten työllistymistä ja työelämätaitojen vahvistumista.

Hakulomakkeita saa kunnantalolta asiointipisteestä ja kunnan nettisivuilta. Tukea tulee hakea 25.5.2020 mennessä. Oheisaineistona asiaa käsittelevä tiedote ja hakulomake.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy nuorten kesätyötukea maksettavaksi hämeenkyröläisille yrityksille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille seuraavin ehdoin:

  1. Tukea maksetaan hämeenkyröläisen 15-25 -vuotiaan nuoren työllistämiseen touko-syyskuussa 2020.
     
  2. Tukea maksetaan 150 – 350 euroa nuorta kohden vähintään 3 viikon mittaisesta työsuhteesta. Tuen määrä saadaan jakamalla 10 000 euroa myöntämisehdot täyttävien hakijoiden määrällä. Tukea maksetaan 200 euroa ylittävän palkan osalta (työantajan omavastuuosuus).
     
  3. Samalle työnantajalle maksetaan tukea enintään kahden nuoren työllistämisestä. Nuorelle kohdistetaan vain yksi tuki. Tukea ei myönnetä oman lapsen, lapsenlapsen tai sisaruksen palkkaamiseen esimerkiksi perheyritykseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö (toimeenpanovastuu), Hanna Rajakoski