Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialistalle §:t: 27 - 38.

Päätös

Todettiin.