Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kehittämisteot 2019

HMKDno-2019-499

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön kunnan työyhteisön palkitsemisella halutaan tukea pitkäjänteistä ja systemaattista henkilöstölähtöistä kehittämistyötä eli Fiksua kuntatyötä. Fiksulla kuntatyöllä tarkoitetaan, että toteutuneesta kehityksestä opitaan ja resursseja käytetään joka vuosi vielä fiksummin kuin aiemmin. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto palkitsee vuosittain yksikön/työyhteisöjen kehittämistekoja. Kehittämistyön palkkiot tulevat kehittämistekojen taloudellisista vaikutuksista.

Yleisinä arviointikriteereinä on, että kehittämistoiminnan tulee olla kunnan, kuntastrategian sekä palvelualueen määrittämien kehittämisen painopisteiden suuntainen. Ehdotusten tulee olla vakiintuneen tiimin, yksikön tai työyhteisöjen tekemiä. Lisäksi kehittämistoiminnan tulee edistää tuottavuutta tai toiminnan vaikuttavuutta. Tuloksellisuus edellyttää toimimista valittujen päämäärien mukaisesti sitoutuneesti, vastuullisesti ja tehokkaasti. Tuloksellisuus tuottaa laadukkaita palveluita, edellyttää osaamista ja ammattitaitoa, on sujuvaa työtä ja on tavoitteellista. Lisäksi kehittämistoiminnan tulee täyttää ainakin yksi seuraavista kriteereistä: kehittämistoiminnalla on kehitetty tarkoituksenmukaista palvelukokonaisuutta, parannettu asiakastyytyväisyyttä tai lisätty henkilöstön työhyvinvointia.

Arvioinnin keskeisimpinä perusteina ovat toiminnallisuus, tuottavuus ja taloudellinen vaikuttavuus. Lisäksi arvioidaan kehittämisteon vaikuttavuutta tuottavuuteen tai toimintaan pitkällä aikavälillä. Ehdotusten tulisi osoittaa toiminnan uudelleenarviointia, uutta yhteistyötä tai muulla tavoin tuottavuuden oleellista ja konkreettista kehittymistä. Huomioon otetaan myös kehittämisteon nopea toteutettavuus. Palkkioiden myöntäminen perustuu aikaansaatavaan kustannussäästöön tai muuhun taloushyötyyn, koska palkkio kohdennetaan kuluksi yksikön omista määrärahoista.

Palkkio annetaan yksikölle/työyhteisölle. Palkkio voidaan käyttää työyhteisön yhteisesti päättämällä tavalla toiminnan ja työhyvinvoinnin edelleen kehittämiseen. Palkkio on käytettävä viimeistään seuraavan vuoden aikana ja käyttämisestä tulee raportoida henkilöstöpalveluille. Laskut osoitetaan henkilöstö- ja hallintopäällikölle tarkastettavaksi (Approval), minkä jälkeen laskun hyväksyntä tapahtuu vakiintuneen käytännön mukaisesti palvelualueella.

Oheismateriaalina kehittämistekoja kuvaavat hakemuslomakkeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Jaosto 

  1. valitsee kolme parasta vuoden 2019 kehittämistekoa
  2. päättää palkkiosummat

Päätös

Jaosto kävi hakemukset läpi ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)